TinyHouseXL flexwoning

Een flexwoning is inmiddels een bekende, maar ook nieuwe term. Door alle problemen op de huizen markt, is het de bedoeling om met flexwoningen het te kort aan huizen enigzins te verminderen. Een flexwoning is sneller te bouwen dan een gewoon huis en staat ook vaak voor een vooraf bekende termijn van 15 of 20 jaar.

Onze TinyHouseXL is ook als flexwoning prima in te zetten. Alle noodzakelijke voorzieningen zijn aanwezig en de kwaliteit is bovengemiddeld. De toepassing flexwoning is afhankelijk van de gemeente waar geplaatst wordt en de door de gemeente daarvoor aangewezen kavels.

De voorschriften voor een flexwoning zijn op dit moment (begin 2023) nog niet geheel uitgekristaliseerd en daarom is het verstandig om contact met ons op te nemen. Dan kunnen we gezamenlijk bekijken en navragen wat de wensen zijn op de kavel die u op het oog hebt en hoe het traject vanuit de gemeente is gewenst. Dit doen we in samenwerking met een gespecialiseerd bouwkundig bureau, zodat dit eenvoudig en snel kan worden geregeld en u op korte termijn kunt wonen.

Maak een afspraak om uw specifieke situatie rondom een flexwoning te bespreken, zodat u weet welke mogelijkheden u hebt tegen welke kosten.
Een TinyHouseXL als flexwoning is zeer comfortabel en uitstekend betaalbaar.