TinyHouseXL bouwbesluit

Een TinyHouseXL kan ook worden uitgevoerd volgens de voorschriften van het bouwbesluit.

Dit maakt het mogelijk om een TinyHouseXL als “woonhuis” te plaatsen op een normale bouwkavel. Natuurlijk vraagt dit tijdens en voorrafgaand aan de bouw het nodige extra werk. Er zal een bouwvergunning met bouwtekening moeten worden gemaakt met berekeningen en de omgevingsvergunning moet worden aangevraagd. Ook zijn er bepaalde aanpassingen aan uw TinyHouseXL nodig voor het verkrijgen van een vergunning, maar gelukkig hebben we ook ervaring met de bouw van woonhuizen (zie ook Over ons).

En niet alleen huizen op locatie opgebouwd (de normale bouwwijze), ook mobiele huizen. En dat zelfs niet alleen in Nederland, ook in Duitsland hebben we een mobiel woonhuis volgens de Duitse bouwnormen geplaatst. Er is dus enige ervaring.

Het traject van een bouwvergunning is altijd klantspecifiek en het is voor ons niet in het algemeen aan te geven waar u exact aan moet denken. Daarvoor is het nodig om te weten waar de TinyHouseXL geplaatst gaat worden, omdat de voorschriften per gemeente kunnen verschillen (niet het bouwbesluit, maar wel de gemeentelijke bouwvoorschriften en eventueel de welstand).

De bouwaanvraag met alle zaken daarom heen doen we samen met een gespecialiseerd bouwkundig bureau die de voorschriften vanuit de overheid kent, de weg bij de gemeente weet en met onze bouwwijze bekend is. Zo kunnen we tot een succesvol en spoedig traject voor de bouwvergunning komen.

Mocht een bouwvergunning voor u van toepassing zijn, neem dan contact met ons op om een afspraak te maken om uw wensen en mogelijkheden te bespreken.

Een TinyHouseXL is het beste van een tinyhouse en een bungalow, ook met bouwvergunning.